Hur fungerar mental träning på PilatesCentrum?
Då kombineras Pilates i en mjukare variant med mental träning. När du tränar mentalt startar du en process som leder till förändring och utveckling.
Din kroppsmedvetenhet förbättras och dina tankar formar kroppen.